Undervisning for Byggecentrum

 

Kunde:
Byggecentrum

Opgavens art: Emcon har siden 2007 været kursusleder på Byggecentrums kursus Bygherrekompetencer. Målet med kurset er at give deltagerne, de færdigheder, der gør dem og deres virksomheder bedre i stand til at varetage bygherrens rolle i byggeriet og derved bidrage effektivt til at sikre en bedre kvalitet og produktivitet.

Emcons rolle: Kursusleder og underviser

Kontaktperson i Emcon: Jeppe Blak-Lunddahl