Jakob Møller

 

Arkitekt, byggeøkonom

 

 

 

 


+45 6060 9015
jm@emcon.dk

Jakob har en bred erfaring som rådgiver for offentlige og private bygherrer, med en særlig indsigt i forhold vedrørende vores bygningsmæssige kulturarv – ældre som nyere – og de, ofte komplekse, udfordringer der følger i forhold til procesledelse, myndighedsbehandling, brugerinddragelse etcetera. Detaljens betydning for helheden i såvel proces som færdigt byggeri udgør et særligt interessefelt.

Kunst og udstillingsbyggeri har Jakobs særlige interesse og fritiden anvendes ofte på farten for at se det nyeste, når der da ikke er gang i egne byggeprojekter.