Tora Fridell

 

Medejer & bestyrelsesformand, Cand. jur.  Master i Konfliktmægling


+45 2366 4886
tf@emcon.dk

Toras opgaver hos Emcon omfatter blandt andet projektledelse, og hun har speciale i aftaler, udbud, konflikthåndtering og -mægling. Tora har særlig stor indsigt i alle byggeriets forhold og relationerne mellem parterne, herunder i særdeleshed solid erfaring med offentlig bygherrevirksomhed. Tora arbejder med helhedstænkning og koncentrerer sig om proces og resultat gennem fokus på styring af tid og økonomi.

Toras fritid er fyldt med netværket af familie og venner i både Danmark og Sverige. Når tiden er til det, slappes der af med strikketøj eller en bog i sofaen, hvis ellers ikke haven eller huset i Vanløse kræver sit.
Tora er ofte primus motor på nogle af de mange Emcon-aktiviteter, der løbende er for alle de ansatte.