Due diligence

Kend værdien og risiciene ved din investering
Få et klart og fyldestgørende overblik over de risici og forhold, der er der er afgørende for værdien af din nye investeringsejendom eller investeringsprojekt.
I tæt samarbejde med dig gennemfører vi en samlet teknisk due diligence – gerne også i fælleskab med din advokat, revisor og ejendomsmægler.

Træf dine beslutninger på det rette grundlag
Der er en lang række forhold, som har betydning for værdien af din potentielle investering. F.eks. myndighedsforhold, lejerforhold, uoverensstemmende arealopgørelser, miljøforhold og forurening, vedligeholdelsesefterslæb og meget andet.
Derfor er det yderst vigtigt, at du får svar på alle uafklarede spørgsmål, så du kan træffe dine beslutninger på et fyldestgørende grundlag.
Det hjælper vores Due Diligence analyse dig med.

Optimér værdien af din investering
Måske er det muligt at optimere værdien af den ejendom eller det projekt, du kigger på, ved at ændre på det eller tænke i alternative anvendelsesmuligheder.
Vi kan fortage en vurdering og anbefaling af de muligheder, projektet eller ejendommen indbyder til.

En erfaren og uafhængig partner
Vi er din sikkerhed for uafhængig og uvildig rådgivning på såvel strategisk som teknisk niveau med projektets bedste for øje.