Konfliktløsning

Konflikter kan opstå alle steder
Konflikter kan opstå på mange forskellige måder, men ofte er det på grund af, at én eller flere parter føler, at processen ikke følger de indgåede aftaler.
Her kan det være en fordel at have en uvildig og uafhængig tredjepart som mægler eller mediator.
Det kan vi hjælpe med ved at udpege og bearbejde samarbejdsvanskeligheder og uenigheder, der er opstået, så alle parter igen kan arbejde mod projektets bedste efter en ny fælles plan.

Overblik over konflikten – gør løsningen mulig
Det er typisk, når der sker noget uforudset, eller når en aftale ikke er klar nok, at der kan opstå en uenighed om, hvordan en sag skal håndteres. Vi går ind og skaber et overblik over hele situationen, ser på de indgåede aftaler, og på om de eventuelt skal suppleres.
Ved at inddrage alle parter i en tillidsfuld dialog fortager vi en saglig og objektiv vurdering af det tekniske, faglige konfliktindhold samt historikken og grænsefladerne mellem parterne.
Derefter kommer vi med løsningsforslag og mægler frem til, at alle igen arbejder sammen mod et fælles mål.

Løsning skridt for skridt
Tillid kan være det første, der forsvinder ved en uenighed.
Derfor er kernen i vores konflikthåndtering igen at skabe tillid mellem de involverede parter.
Det gør vi ved at inddrage alle parter og give dem et fælles ansvar for projektet og dets fremtidige succes.

Vi har erfaringen på alle planer
Vores konfliktløsning tager udgangspunkt i juridisk, organisatorisk og teknisk indsigt samt i vores store erfaring som skønsmænd og faglige voldgiftsdommere. Netop denne erfaring giver os en unik indsigt i alle parters situation, og vi kan derfor rådgive ud fra det bedst mulige grundlag.

Vi skaber enighed om projektets bedste