Aftaler

Dét er en aftale…
Det kan være en langtrukken og ressourcetung opgave at indhente tilbud, udvælge de rette samarbejdspartnere og efterfølgende gennemføre en kontraktforhandling.
Overlad det til os.
Vores fokus er blandt andet at sikre dig en entydig risikoplacering ved at belyse alle relevante forhold.
Derfor gennemfører vi som oftest udbud og kontrahering i tæt samarbejde med en advokat og sørger altid for, at du er løbende informeret om indhold, og hvor i processen vi er.

Klart udbudsmateriale sparer tid og skaber enighed
Vi forbereder dit udbudsmateriale og aftalegrundlag direkte ud fra dine specifikke kompetencer og risikoprofil.
Vi sikrer, at udbudsmaterialet er overskueligt, struktureret og præcist.
Det giver dig langt større chancer for at få et godt tilbud, samtidig med at du er bedre sikret og forberedt, når du har indgået aftalen– og du behøver ikke at indregne særlige risikotillæg.

De formelle spilleregler
Vi kan rådgive dig om alle slags formelle og hensigtsmæssige fremgangsmåder ved aftaleindgåelse. Det gælder også aftaler på grundlag af AB92, ABT93, ABR89 osv., som har betydning for de involverede parters retsstilling.

En erfaren partner med kommerciel indsigt
Vi har omfattende erfaring og kommerciel indsigt i at udarbejde strukturerede udbud, vurderingsmodeller og kontraktforhandling. I et tæt samarbejde med dig sikrer vi det bedste aftalegrundlag for hver enkelt sag.

Din bedste aftale starter med os