Myndighedskontakt

Kontakt med de rette
Vi ved hvem, vi skal kontakte hos myndighederne , når det handler om bygge- og anlægsprojekter. Og som med så mange andre ting går tingene lettere, når man taler med de rette personer første gang.
Lad os udarbejde myndighedsplaner for dit næste projekt. Så er du sikret, at forhold omkring plangrundlag, myndigheder, forsyning og miljø er kortlagt i projektets tidligste faser, hvilket er en gevinst hele vejen igennem projektet.

Vi forbereder en drejebog til dig over de nødvendige ansøgninger og myndighedernes behandlingstid. Det betyder, at du hele tiden kan følge processen nøje, og at projektet kan gennemføres indenfor den planlagte tid. Vi kan også hjælpe med at udforme ansøgningerne og sikre, at tilladelserne kommer i hus – til tiden.

Dialog giver gevinst
Vi indgår på dine vegne i en aktiv dialog med de relevante myndighederne og bidrager til, at du opnår den mest optimale løsning.
Det giver dig både en tidsmæssig og økonomisk besparelse, at vi hjælper med at gøre det rigtigt første gang.

Miljøvurderinger gør en forskel
Vi kan også bistå dig med både myndighedsprocesser ved miljøvurdering af bygge- og anlægsprojekter (VVM) samt strategisk miljøvurdering af planer og processer.
Vi er din rådgiver og samarbejdspartner fra start til slut.

Teoretisk og praktisk erfaring
Vi har den nødvendige viden, ekspertise og ikke mindst erfaring til at være din uafhængige rådgiver i alle aspekter indenfor myndighedskontakt lige fra byggetilladelser og ibrugtagningstilladelser over håndtering af forurenet jord til VVM og strategisk miljøvurdering.
Vi glæder os til at arbejde for dit næste projekt.

Vi klarer kontakten med myndighederne