Konflikthåndtering

Håndtering af konflikter er en kompetence

Vi ved af erfaring, at der er mange måder at håndtere konflikter på. Det afhænger blandt andet af, hvordan konflikten er opstået, og hvad den drejer sig om. Men der er en række fællestræk, som gør det muligt at løse dem, så alle føler sig hørt, og man kan komme videre.

Vores viden om hvordan konflikter opstår, og hvad det er for mekanismer, der kommer i spil har stor betydning for, hvordan vi kan hjælpe med at finde en løsning.

Vi har stor erfaring med håndtering af konflikter ved forskellige former for styret forhandling, mægling og mediation. Flere her hos Emcon bliver løbende indkaldt som skønsmænd og voldgiftsdommere af Voldgiftsnævnet.

Vores indsigt i både tekniske forhold og konfliktløsning på mange måder gør, at vi har en indsigt i både din og modpartens situation, hvilket gør os i stand til at give dig den bedst mulige rådgivning og hjælp.