Projektledelse

Klar plan fra starten giver overblik og succes

Skal et projekt blive en succes, er det vigtigt, at man først sætter sig nogle fælles mål og bliver enige om en realistisk vej dertil.
Det kan vi hjælpe dig med ved at etablere en projektplan, som vi efterfølgende løbende følger op på.
I projektplanen inddrager vi teknik, tid, økonomi samt organisation og proces. Nøgleord er planlægning, risikoanalyse, kommunikation og handlekraft samt inddragelse af alle relevante parter.

Hold planen og overblikket
Vores mål er at give dig en professionel og proaktiv gennemførelse af projektet baseret på løbende faglig risikovurdering og med fokus på rettidighed.
I projektledelsen tager vi udgangspunkt i tæt samarbejde og tillidsfulde relationer mellem alle involverede parter.
Alt sammen ud fra vores solide ledelseserfaring og detaljeret kendskab til alle de underliggende tekniske discipliner.

Læring og udvikling – før, under og efter

Vi kan stå for evaluering, strukturering, udvikling og implementering af paradigmer, procedurer, vejledninger, og hvad der ellers kan give øget værdi i de næste projekter.
Dette sker i tæt samarbejde med dig og dine medarbejdere, så I efterfølgende har redskaberne til at føre den nye viden ud i livet.

En partner, der kender teori og praksis

Vi er din uafhængige partner, og vi tilrettelægger målrettet projektlederuddannelse og undervisning til jeres behov baseret på en praktisk anvendelse af et bredt teoretisk fundament.

Vores afdækning af udviklingspotentiale og undervisning i projektledelse tager afsæt i “Projektledelsens grundbegreber”, som er vores egen oversættelse af “A guide to the Project Management Body of Knowledge – PMBOK® Guide 2000”.

Den kan du læse mere om her.

Vi leder projektet i din retning