Vi tror på at god rådgivning baseres
på evnen til at se en sag fra flere vinkler