Voldgift

Skønsmænd og faglige voldgiftsdommere
Vi udpeges ofte som skønsmænd eller faglige voldgiftsdommere i Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.
Voldgiftsnævnet er den formelle instans for konfliktløsning.
Her bistår vi med tekniske faglige vurderinger, der munder ud i en formel juridisk bindende afgørelse.

Uafhængighed og integritet
Rollen som skønsmand eller faglig voldgiftsdommer forudsætter en høj grad af uafhængighed og integritet, som vi sætter stor pris på.
Parterne vurderer retsstillingen blandt andet ud fra vores objektive besvarelse af spørgsmål i et skønstema.

Afklaring skaber forståelse
Ved klart og entydigt at få afdækket konfliktens kerne kan parterne ofte komme hinanden så nær, at der kan indgås et forlig, så sagen lukkes i fælles forståelse – til glæde for alle involverede parter inklusive os som voldgiftsmænd og retssystemet.

Alle sager har flere sider
Vi bliver udpeget som voldgiftsmænd på grund af vores erfaring og uafhængighed, og samtidig kan vi bruge netop erfaringen som voldgiftsmænd i vores daglige arbejde for vores kunder.
Arbejdet giver os en solid erfaring med tekniske og juridiske problemstillinger og konflikter i større og mindre projekter samt evnen til at se en sag fra flere sider.