Projektovervågning

Overvågning med erfaring overblik
Vi kan være dit vågne øje ved at overvåge dine bygge og -anlægsprojekter.
Så kan du koncentrere dig om andre (vigtigere) ting i visheden om, at vi reagerer prompte, hvis der sker afvigelser fra det planlagte. Vi sørger for at følge op på indgåede aftaler og holder dig løbende orienteret, så vi i samarbejde kan reagere rettidigt og på det rigtige grundlag.

Overblik over helheden og detaljerne
Vi kan overvåge alle dele af et projekt både hvad angår teknik og udførelse, administration og dokumentation, økonomi og jura.
Vores erfarne medarbejdere har den viden og de kompetencer, der skal til – lige fra specialiseret betonteknologi over udbudsretlige detaljer til procespsykologi.
Dit projekt er i trygge hænder hos os.

Tilbundsgående auditering
Vi gennemfører på dine vegne fuldstændig auditering af projekt og proces. Det gælder også alle procedurer for kvalitetssikring og dokumentation samt organisationssammensætning og kompetencer.
Er der specifikke dokumentationskrav, som skal overholdes, kan vores certificerede auditører udføre en målrettet kontrol og forslag til konkrete ændringer.

Kvalitet gennem overblik
Vi er din uvildige og professionelle samarbejdspartner, som sikrer, at alle aftaler overholdes – både hvad angår procedurer, kvalitet og tid.

Overblikket ligger i at kende detaljerne – og det gør vi (for dig).