Kravspecifikation

Veldefinerede mål er mål, der nås
For at sikre at dit projekt bliver en succes, er det vigtigt at starte med veldefinerede mål, krav og ønsker.
Det kan vi hjælpe dig med at opnå ved at gennemføre en udfordrende og kvalificerende behovsanalyse af projekt, proces og organisation.
Vores analyse har blandt andet fokus på mål for arealudnyttelse, funktion, teknik og kvalitet.
Så får du ikke bare defineret dine mål, men også en gennemarbejdet plan for hvordan, du når dem.

Del dine mål, så alle er med
Sammen med dig gennemgår vi projektet og prioriterer opgaverne, så du hele tiden har overblik og er klar til næste skridt.
Vi opstiller aftaleforberedende betingelser, udformer kravspecifikationer og byggeprogram, så der er sammenhæng mellem de strategiske mål, behov og specifikke krav – beskrevet i den rette tekniske terminologi, så alle arbejder mod samme mål.

Hold overblikket hele vejen
Vi følger processen nøje og giver hele tiden professionel rådgivning, så målsætninger og kravspecifikation bliver overholdt og ført ud i livet.
Løbende vil vi, i samarbejde med dig, foretage risikovurderinger og analysere afvigelser. Dermed har du hele tiden det rette beslutningsgrundlag for at kunne foretage relevante og rettidige justeringer af processen.

En erfaren og uafhængig partner
Vi er dit bindeled mellem bygherre, bruger, rådgiver, leverandør og entreprenør.
Udgangspunktet er uafhængig og uvildig rådgivning på såvel strategisk som teknisk niveau med projektets bedste for øje.

Vi når dine mål ved sammen at stille krav til dem