Processtyring

Alle skal have samme mål
Giv os ansvaret for styring af projektet.
Så er vi din projektkoordinator for alle projektets parter, og du er sikret, at alle involverede hele tiden er opdaterede og klædt på til at træffe beslutninger på det rette grundlag og på det rigtige tidspunkt.

Vi går forrest sammen med dig
Et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem alle involverede parter er fundamentet for, at et projekt bliver en succes.
Det skaber vi ved at tage os af processtyringen hele vejen igennem projektet og ved at skabe en platform for fælles problemløsning ud fra dine overordnede målsætninger og værdier.
Vi fungerer som din katalysator for samarbejdet, og vi sørger for, at alle interessenter får indflydelse og inddrages i projektet på den rigtige måde og på rette tid.
Hele tiden med projektets bedste for øje.

Proaktiv styring helt ned i detaljen
Vi har en proaktiv og dialogorienteret tilgang til processtyring.
Til at starte med nedsætter vi en taskforce, som på tværs af projektorganisationen skal forebygge og tage hånd om de specifikke problemer, der opstår undervejs i projektet
Vi benytter os også af risikostyring, så vi altid har et klart billede af mulige problemområder og kan både reagere og følge op på dem.

Din erfarne og dialogorienterede partner
Det er vores klare erfaring, at når vi fremmer dialogen i projektet, giver det klare fordele, som afspejles i en gevinst både hvad angår tid og økonomi.
For at opnå den bedste dialog benytter vi os blandt andet af organisationspsykologisk indsigt, udfordrende spørgsmål og strategiske kompetencer.
Det har blandt andet det resultat, at du til hver en tid har både overblik og et fyldestgørende beslutningsgrundlag.

Vi har styr på både proces og projekt.