Carlsbergfondets Forskerboliger

Opgavens art: Nybyggeri af fuldt møblerede boliger til forskere

Emcons rolle: Bygherrerådgiver i projekterings- og udførelsesfase, herunder koordinering af bygherreleverancer, inventar oa.

Rådgivning ifm. udlejning af stueetagen

Kontaktperson i Emcon: Liv Kartvedt Lyskjær