Femern

Femern      

 Kunde:    
 Entrepriseform:    
 Økonomi:    
 Areal:    
 Lokation:    
     
Opgavens art:

Emcons rolle:

Kontaktperson i Emcon: Christian Munch-Petersen