DSV

Opgavens art: Nybyggeri af domicil- og distributionsbygning til DSV.
2011-2015 første etape på ca. 15.000 m2 med tilhørende distributionsterminal på ca. 12.000 m2
2014-2016 udvidet til 22.000 m2.
2017-2020 udvidet med underjordisk p-kælderanlæg og 11.000 m2 yderligere kontor,

Emcons rolle: Bygherrerådgiver i alle byggeriets faser, herunder udvikling af byggeprogram og konkurrencebetingelser med efterfølgende dialogbaseret arkitektkonkurrence.

Kontaktperson i Emcon: Jeppe Blak-Lunddahl