Undervisning for Molio

Opgavens art: Emcon har siden 2007 været kursusleder på Molios (tidl. Byggecentrum) kursus Bygherrekompetencer. Målet med kurset er at give deltagerne, de færdigheder, der gør dem og deres virksomheder bedre i stand til at varetage bygherrens rolle i byggeriet og derved bidrage effektivt til at sikre en bedre kvalitet og produktivitet.

Emcons rolle: Kursusleder og underviser

Kontaktperson i Emcon: Jeppe Blak-Lunddahl