Diakonissestiftelsen

Opgavens art: Udførelse af Diakonissestiftelsens udviklingsplan 2020, herunder opførelse af nyt hospice, nye seniorboliger, nyt sundhedshus samt ombygning af Søster Sophies Minde.

Emcons rolle: Gennemgående strategisk bygherrerådgiver med ansvar for bl.a.  organisering og procesledelse under projektering og udførelse i forbindelse med udførelse af Diakonissestiftelsens udviklingsplan 2020

Kontaktperson: Niels Anker Jørgensen