Lis Strunge Andersen

Cand. arch.

 

 

 


+45 2164 9011
lsa@emcon.dk

Lis har en bred erfaring med bygherrerådgivning inden for både den almene- og offentlige sektor. Primært med fokus på programmering, udbud og tilvejebringelse af kvalificerede beslutningsgrundlag med proces og inddragelse som omdrejningspunkt. Med baggrund og viden indenfor fredede og bevaringsværdige bygninger er hun også velfunderet i de rent byggetekniske aspekter i en byggesag. Lis arbejder helhedsorienteret i en forståelse for opgavens kompleksitet med fokus på fremdrift, engagement og ejerskab. Lis sætter det gode samarbejde højt og forstår, at den gode relation er forudsætningen for det gode resultat.

Lis er grundlæggende optaget af bygningskulturarven og dualismen mellem det gamle og det nye. Noget der praktiseres både i hendes gamle hus i Valby og på ødegården i Sverige. På det seneste er vandreture heldigvis også føjet til som en yndet fritidsbeskæftigelse.