Lis Strunge Andersen

Arkitekt MAA

 

 

 


+45 2164 9011
lsa@emcon.dk

Lis har en bred erfaring med bygherrerådgivning inden for både den almene sektor og den kommunale sektor. Primært med fokus på programmering og tilvejebringelse af kvalificerede beslutningsgrundlag med proces og inddragelse som omdrejningspunkt. Hun arbejder helhedsorienteret i en forståelse for opgavens kompleksitet med fokus på fremdrift, engagement og ejerskab.

Lis er grundlæggende optaget af bygningskulturarven og dualismen mellem det gamle og det nye. Noget der praktiseres både i hendes gamle hus i Valby og på ødegården i Sverige.