Huset William

Det almene boligselskab, fsb, har med emcon som bygherrerådgiver og med Lett advokater, prækvalliicret fem ansøgere til opførelse af Huset William i Valby i totalentreprise. Projektet består af 56 ældreboliger med tilhørende plejecenter for Københavns Kommune. Der er udbudt på baggrund af projektforslag af kant arkitekter med COWI som ingeniører og Krag & Berglund som landskabsarkitekter.

Følgende fem ansøgere er prækvalificeret:

1. Anker Hansen & Co. A/S

2. Dansk Boligbyg A/S

3. Daurehøj Erhvervsbyggeri A/S

4. HHM A/S

5. STB Byg A/S

Licitationen finder sted d. 22. august 2016.