Arrangement i Emcon

Vi vil i emcon gerne blive klogere på, hvordan FN’s verdensmål kan understøtte en værdiskabende og bæredygtig udvikling.
Derfor havde vi inviteret Mogens Lykketoft, tidligere formand for FN’s generalforsamling og Mia Manghezi, Pension Danmark, til at stille skarpt på verdensmålene i forhold til den danske byggebranche.
Sammen med en række af vores kunder fik vi en meget inspirerende og vedkommende eftermiddag, hvor de to oplægsholdere på en engageret måde både gav inspiration til at arbejde med Verdensmålene og fik formidlet nødvendigheden af at sætte handling på, hvis vi skal bremse den negative påvirkning vores livsform har på kloden.