Udvidelsesscenarier Tryg

Opgavens art: Analyse af udvidelsesmuligheder i forbindelse med en fusion

Emcons rolle: Projektledelse ifm. analyse,
programmering, skitsering af
scenarier, risikovurdering og
anlægsbudgettering.

Kontaktperson i Emcon: Flemming Nøhr Christensen