Claus Visti Hansen

Et varmt velkommen til Claus som ny kollega -for mange et velkendt ansigt!

Claus kommer fra et langt og succesfuldt engagement hos ATP og han bringer stor viden om bygherrens forhold med sig, senest med sit engagement i ”Ørkenfortet” i indre by, hvor Nordeas tidligere hovedsæde ombygges til hotel.

Velkommen til.