Holmens Kanal 20

Opgavens art: Ombygning af det tidligere Overformynderi til generisk indrettet kontorhus

Emcons rolle: Bygherrerådgiver i indledende faser og projekteringsfase, herunder udvikling af byggeprogram og konkurrencebetingelser med efterfølgende udbud med forhandling

Kontaktperson i Emcon: Lis Strunge Andersen