Holmens Kanal 20

 

Kunde
Bygningsstyrelsen

Entrepriseform
Totalentreprise

Areal
11.000 m2

 

Årstal

2016-2018

Lokation
Holmens Kanal 20
1060 København K

Opgavens art: Ombygning af det tidligere Overformynderi til generisk indrettet kontorhus

Emcons rolle: Bygherrerådgiver i indledende faser og projekteringsfase, herunder udvikling af byggeprogram og konkurrencebetingelser med efterfølgende udbud med forhandling

Kontaktperson i Emcon: Lis Strunge Andersen