Portugalsgade

Opgavens art:  Realisering af helhedsplan for almen boligafdeling med 98 boliger hvoraf 28 er ældreboliger. Afdelingen er opført i 1993 i 3-5 etagers højde. Renoveringen bestod i hovedtræk af udskiftning af vinduer og døre, nye badeværelser og køkkener og opgradering af udearealerne.  

Emcons rolle: Gennemgående bygherrerådgivning i alle faser,

Kontaktperson i Emcon: Lis Strunge Andersen