Restaurant Hija de Sanchez

Opgavens art:  Ombygning og indretning af restaurant i Frihavnstårnet i Nordhavn.  

Emcons rolle: Lejerrådgiver. Herunder koordinering af ombygningsentrepriser

Kontaktperson i Emcon: Lis Strunge Andersen